قیمت آرام بند درب 09124036285 آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند ارام بند http://doorcloser110.mihanblog.com 2018-09-19T17:08:53+01:00 text/html 2018-05-15T07:56:13+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn تعمیر آرام بند http://doorcloser110.mihanblog.com/post/179 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">آرام بند ها دارای تنظیم ساده ولی بسیار حساسی هستند که بعد از نصب آرام بند عمل تنظیم انجام می شود با دو پیچ که پشت آرام بند قرا دارد در طول مدت زمانی که از آرام بند استفاده میشود ممکن است بر اثر عوامل محیطی آرام بند از تنظیم خارج شود که گاهی موارد باعث می شود درب بسته نشود و گاهی موارد باعث می شود درب با شدت بسته شود یا به اصطلاح بکوبد</a><br><br>دلایلی که باعث می شود آرام بند درب را نمیبندد سرد شدن هوا یا باد گیر بودن یا خراب شدن&nbsp; و گیر کردن جک آرام بند است که باید تعویض شود<br><br>دلایل کوبیدن درب هم در تابستان بخاطر شل شدن روغن داخلی جک آرام بند است که اگر با تنظیم درست نشد باید تعویض شود<br><br>برای مشاوره و تنظیم و خرید آرام بند با ما تماس بگیرید<br data-mce-bogus="1"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;">تعمیر جک آرام بند درب نحوه تنظیم جک آرام آرام بند آرام بند درب تعمیر آرام بند آرام بند آرام بند درب منزل آرام بند درب نفررو آرام بند سه سرعته تعمیر آرام بند درب تعمیر آرام بند تعمیر جک آرام بند تعمیر جک آرام بند درب تعمیر جک پشت در تعمیر آرام بند درب تعمیر آرام بند آرام بند آرام بند درب تعمیر جک آرام بند درب نحوه تنظیم جک آرام بند تعمیر آرام بند king تعمیر آرام بند کینگ تعمیر آرام بند nhn تعمیر آرام بند درما تعمیر آرام بند ریوبی تعمیر آرام بند درب تعمیر آرام بند سیزا تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان تعمیر جک آرام بند درب تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان تعمیر جک آرام بند درب</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font face="tahoma">تعمیر آرام بند تنظیم</font><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;آرام بند تعمیر آرام بند درب&nbsp;<a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">تعمیر جک آرام بند تنظیم آرام بند nhn تنظیم آرام بند درب منزل تعمیر آرام بند ریوبی&nbsp;تعمیر آرام بند تنظیم آرام بند تعمیر آرام بند درب تعمیر جک آرام بند تنظیم آرام بند nhn تنظیم آرام بند درب منزل</a>&nbsp;تعمیر آرام بند ریوبی&nbsp;تعمیر آرام بند تنظیم آرام بند تعمیر آرام بند درب تعمیر جک آرام بند تنظیم آرام بند nhn تنظیم آرام بند درب منزل تعمیر آرام بند ریوبی</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><span style="font-size: 23.6892px; font-family: tahoma;">تعمیر جک آرام بند نحوه تنظیم جک آرام بند&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;تعمیر آرام بند درب تعمیر آرام بند تعمیر جک آرام بند تعمیر جک آرام بند درب تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان تعمیر آرام بند درب منزل تعمیر آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند درب آرام بند جک آرام بند آرام بند درب تعمیر آرام بند تعمیر جک آرام بند درب تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند درب آرام بند تعمیر آرام بند درب تعمیر آرام بند آرام بند درب جک آرام بند درب جک آرام بند آرام بند</span><span style="font-size: 23.6892px; font-family: tahoma;">تعمیر جک آرام بند درب نحوه تنظیم جک آرام بند</span><span style="font-family: tahoma;">&nbsp; درب آرام بند تعمیر آرام بند قیمت آرام بند آرام بند قیمت تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان تعمیر آرام بند درب ورودی نفررو &nbsp;آرام بند آرام بند درب جک آرام بند آرام بند nhn قیمت آرام بند آرام بند nhn آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ آرام بند king قیمت آرام بند king &nbsp;آرام بند تعمیر آرام بند قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند king قیمت آرام بند nhn تعمیر آرام بند تعمیر جک آرام بند درب نحوه تنظیم جک آرام بند&nbsp;</span></p><div><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7662104036881326576/تنظیم-جک-آرام-بند-درب.jpg" alt="تنظیم آرام بند" title="تعمیر آرام بند تنظیم آرام بند تعمیر آرام بند درب تعمیر جک آرام بند تنظیم آرام بند nhn تنظیم آرام بند درب منزل تعمیر آرام بند ریوبی" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-05-08T23:01:09+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/178 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">آرامبند NHN ژاپن مدل 83V</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">NHN</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;ژاپن مدل 83</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">V</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span>یکی دیگر از سری تولیدات جک های آرام بند کمپانی NHN میباشد. در واقع پر کاربرد ترین مدل آرامبند ژاپنی NHN همین مدل 85V است. از دلایل استقبال خوب این&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آرامبند ژاپنی&nbsp;</span>قابلیت و تناسب این آرامبند با درب های ورودی میباشد شیوه طراحی در این محصول به صورتی است که با دربهای ورودی ساختمان و واحد های اداری و مسکونی متناسب است. در ادامه با قابلیت های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آرام بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">NHN</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;ژاپن 83</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">V</span>&nbsp;بیشتر آشنا میشویم ...</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><br></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">معرفی امکانات&nbsp; آرامبند NHN ژاپن مدل 83V</h3><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; padding: 10px 45px; line-height: 2; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box;">آرامبند هیدرولیکی با طراحی زیبا</li><li style="box-sizing: border-box;">مقاوم در برابر گذر زمان و نور گرما</li><li style="box-sizing: border-box;">سازگار با انواع قفل برقی</li><li style="box-sizing: border-box;">دارای گارانتی بلند مدت 5 ساله</li><li style="box-sizing: border-box;">دارای استاندار های روز دنیا</li><li style="box-sizing: border-box;">قابلیت تنظیم میزان قدرت جک مناسب با وزن درب</li><li style="box-sizing: border-box;">قابل استفاده برای درب هایی با بازشو به داخل</li><li style="box-sizing: border-box;">قابل استفاده برای درب هایی به وزن 80-40 کیلوگرم</li><li style="box-sizing: border-box;">قابل استفاده برای درب هایی به اندازه 110سانتی متر</li><li style="box-sizing: border-box;">کاهش سرعت درب در زمان بسته شدن در سه زمان مختلف</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">قابلیت تنظیم قدرت جک آرامبند NHN ژاپن مدل 83V</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">از دیگر قابلیت های برتر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">NHN</span>&nbsp;داشتن کلید چرخشی تنظیمات در دو سطح قدرتی میباشد تا بوسیله این کلید که در بدنه کناری&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آرام بند</span>&nbsp;قرار دارد این قابلیت را برای نصاب ایجاد میکند تا با توجه به وزن درب و عرض آن آرامبند NHN ژاپن مدل 83V را با توجه به خصوصیات درب ورودی تنظیم نماید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/doorcloser_price.jpg" alt="آرام بند درب" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">گارانتی بلند مدت معتبر</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">ضمانت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آهسته بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ان اچ ان ژاپن</span>&nbsp;ارائه کارت طلایی خدمات دارای 5 سال پشتیبانی تعویض و تعمیر میباشد که در صورت نیاز کاربران این جک آرامبند میتوانند با دفتر مرکزی در تهران تماس حاصل نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">استفاده از سیستم سه زمانه</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">سیستم سه زمانه در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">NHN 83V</span>&nbsp;در زمان بسته شدن درب از ابتدا تا انتها در سه وضعیت از سرعت اولیه درب میکاهد تا در زمان بسته شدن به صورت نرم و بی صدا درب بسته شود و قادر است با توجه به داشتن قفل برقی در انتهای بسته شدن یک ضربه به درب وارد کند تا دو لنگه بر روی هم به صورت کاملا بی صدا چفت شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">طول عمر بالا</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">داشتن گارانتی بلند مدت 5 ساله بیانگر کیفیت بالای آرامبند NHN ژاپن مدل 83V است ، طول عمر مفید<a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب ورودی ساختمان" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 169, 244); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-weight: 700;">جک آهسته بند nhn&nbsp;</span><font color="#03a9f4" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">بسیار زیاد است و در زمان تست کیفیت تا 500.000 بار باز و بسته شدن را با موفقیت پشت سر گذاشته است. یکی از دلایل اطمینان به محصولات ژاپنی داشتن طول عمر زیاد و کیفیت مطلوب این محصولات است.</span></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><font size="5">شماره تماس برای مشاوره و خرید: </font><font size="7">09124036285</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/Warranty_nhn.jpg" alt="آرام بند درب"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"></a><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><font size="1"><b>آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب فروش آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی&nbsp;</b></font></a></p> text/html 2018-05-08T21:48:05+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn قیمت آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/177 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آرامبند NHN - با قابلیت به حرکت&nbsp;در آوردن&nbsp;درب هایی به وزن 80-40 کیلوگرم و اندازه 110-85 سانتی متر - سازگار با انواع قفل برقی - با قابلیت تنظیم نیروی درب -&nbsp;سه زمانه (دارای سه سرعت حرکت، با اطمینان بالا از بسته شدن درب)</p><h2 class="d-none1" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرامبند NHN ژاپن مدل 83V">آرام بند NHN-83V</a></h2><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آرامبند NHN-83V یکی از بهترین محصولات ساخت شرکت NHN ژاپن است. این آرامبند قابل استفاده برای درب هایی با وزن 80-40 کیلوگرم می باشد و در صورتی که درب ساختمان شما در این محدوده وزنی قرار دارد می توانید از این محصول استفاده کنید. شما می توانید برای خرید آرامبند NHN-83V با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا با خصوصیات آن آشنا شوید.</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><h2 class="d-none1"><span style="font-size: 13px;">ویژگی های&nbsp;</span><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><font size="3">آرام بند NHN 83V</font></a></h2></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><p style="font-size: 13px;">همانطور که در بالا نیز اشاره شد این آرامبند هیدرولیکی قدرت به حرکت در آوردن درب هایی با وزن 40 تا 80 کیلوگرم را دارد. در نظر داشته باشید از اصلی ترین خصوصیات این محصول Mulity بودن آن است؛ به این مفهوم که میزان فشار و نیروی وارده از طرف آرامبند متناسب با وزن درب است. برای درک بهتر موضوع بد نیست اشاره ای داشته باشیم به این موضوع که نوع حرکت درب برای بیشتر آرامبند ها تابعی از وزن آن به شمار نمی رود. به این ترتیب در بیشتر مواقع برای باز کردن درب با وزن متوسط دچار مشکل خواهید شد؛ چرا که فشار زیاد آرامبند مانع از حرکت ساده درب می گردد و به گشتاور زیادی در جهت باز کردن درب نیاز است. اما با استفاده از آرامبند NHN 83V با این مساله مواجه نخواهید شد. اما با استفاده از پیچ تنظیم تعبیه شده برای این آرامبند ژاپنی نیرو و فشار وارده به درب متناسب با وزن آن خواهد بود و باز کردن درب به سادگی صورت می گیرد.<br>دیگر خصوصیت خاص این محصول سه زمانه بودن آن است. همان طور که می دانید بیشتر آرامبند های موجود در بازار دو زمانه یا دو سرعته هستند. به این ترتیب که در هنگام بسته شدن درب سرعت آن کاهش می یابد تا بسته شدن با شدت صورت نگیرد. در مورد این محصول باید دانست که سه سرعته بودن آن به مفهوم ایجاد امنیت بالاتر است؛ چرا که پس از حرکت دوم و قرار گرفتن درب در چهارچوب خود فشار سومی به آن وارد می گردد تا از بسته شدن درب اطمینان حاصل شود. به این ترتیب قادر خواهید بود امنیت بیشتری برای مجموعه خود فراهم آورید.</p><p style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp;</p><h3 style="font-size: 13px;">خلاصه ویژگی های آرام بند nhn 83v</h3><p style="font-size: 13px;">آرامبند NHN-83V به واسطه دارا بودن خصوصیاتی مناسب می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای ساختمان شما باشد. در ادامه این مطلب به معرفی خلاصه ای از این ویژگی ها می پردازیم:</p><ul style="font-size: 13px;"><li>آرامبند هیدرولیکی</li><li>سازگار با انواع قفل برقی</li><li>با قابلیت تنظیم نیروی درب</li><li>قابل استفاده برای درب هایی با بازشو به داخل</li><li>قابل استفاده برای درب هایی به وزن 80-40 کیلوگرم</li><li>قابل استفاده برای درب هایی به اندازه 110-85 سانتی متر</li><li>سه زمانه (دارای سه سرعت حرکت، با اطمینان بالا از بسته شدن درب)</li></ul><p style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp;</p><h3 style="font-size: 13px;">جمع بندی دیدگاه کارشناسی ما</h3><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب" style="font-size: 13px;"><p>یکی از معتبرترین سازنده های آرامبند در جهان شرکت NHN ژاپن می باشد که آرامبند های مختلفی برای درب های سبک و سنگین عرضه نموده است. محصولات این شرکت با گارانتی طولانی مدت 5 ساله عرضه می شود تا خیال مصرف کننده را از کیفیت محصول راحت کند.<br>آرامبند هیدرولیکی NHN 83V یک محصول مولتی است که قادر است درب هایی تا وزن 80 کیلوگرم را به حرکت در آورده و نیرویی متناسب با وزن آن ایجاد کند. سه زمانه بودن این محصول می تواند اطمینان قابل توجهی برای کاربر ایجاد کند که به این ترتیب درب ساختمان حتما بسته خواهد شد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت آرامبند NHN-83V با ما تماس بگیرید یا در تلگرام عکس درب خود را ارسال فرمایید تا بهترین جک (متناسب ترین سایز) با درب شما برایتان معرفی گردد.<span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">قیمت جک آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نمایندگی nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">بهترین مارک آرام بند&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نمایندگی فروش آرام بند با این اصطلاحات ما را دنبال کنید.</span></p><p></p></a><p style="font-size: 13px;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="قیمت آرام بند درب"><img src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt="آرام بند nhn" width="500" height="500" data-mce-src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style=""><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="قیمت آرام بند درب">قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب منزل قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند درب قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب چوبی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آهنی قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</a></p></div> text/html 2018-05-08T08:22:01+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/173 <div><br></div><div><h1 class="djc_title" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.2; color: rgb(34, 34, 34); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 16px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgb(231, 231, 231); padding-bottom: 18px;">قیمت جک آرام بند درما آلمان Dorma-Ts68</h1><div class="djc_description" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;"><div class="djc_item_info" style="font-size: 16px;"></div><div class="djc_fulltext"><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">شرکت درما آلمان یکی از اولین تولید کنندگان جک آرام بند و آرام بند درب در جهان می باشد. امروزه آرام بند های این شرکت در کارخانه آلمان و سنگاپور Dorma تولید می شوند و آرام بند درب مدل Ts68 با قابلیت تنظیم از سایز EN2 الی EN4 امکان نصب بر روی انواع درب ورودی آهنی، چوبی و ... را دارا است. از مزیت های این آرام بند می توان به قدرت بالای&nbsp;<a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب">جک ارام بند</a><font color="#d53333">&nbsp;</font>در کنار سایز کوچک آن اشاره نمود. آرام بند درما با 24 ماه گارانتی در کشورمان ارائه می گردد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">سایز استاندارد آرام بند Dorma TS68</h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">همانگونه که در بالا اشاره شد با توجه به قابلیت تنظیم این آرام بند درب از سایز EN2 الی EN4 امکان نصب آنرا بر روی انواع درب با عرض 85-110 سانتیمتر و وزن 40-80 کیلوگرم را داریم.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">رقبای آرام بند درما TS68</h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">لازم بذکر است که این جک آرام بند سه سرعته است و با توجه به قدرت بالای آن حتی امکان نصب این&nbsp;<font color="#d53333">ارام بند</font>&nbsp;بر روی درب های دارای&nbsp;<font color="#d53333">قفل برقی</font>&nbsp;وجود دارد.&nbsp; اگر جک آرام بند Dorma-Ts68 را با&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند 3 سرعته NHN-83v</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند D86 ویرو ایتالیا</font>&nbsp;جهت نصب بر روی درب ورودی ساختمان مقایسه کنیم، به نتایج زیر خواهیم رسید:</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">• آرام بند درب Dorma-TS68 اندکی گرانتر از&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند NHN-83v</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند D86 ویرو ایتالیا</font>&nbsp;می باشد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">• آرام بند درب Dorma-Ts68 دارای 2 سال گارانتی می باشد و جک آرام بند NHN-83v&nbsp;و آرام بند D86 ویرو ایتالیا&nbsp;دارای 5 سال گارانتی می باشد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">•&nbsp;&nbsp;آرام بند درب NHN-83v اندکی کوچکتر و ظریف تر از آرام بند Dorma-Ts68 و آرام بند D86 ویرو ایتالیا می باشد و جهت نصب بر دربهای که پروفیل باریک و کوچک دارند مناسب تر است.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">•&nbsp;آرام بند D86 ویرو ایتالیا&nbsp;دارای قابلیت بک چک ( تنظیم زاویه بازشو درب ) به صورت پیش فرض می باشد ولی جک آرام بند Dorma-TS68 و&nbsp;آرام بند NHN-83v&nbsp;بصورت پیشفرض فاقد بک-چک می باشند و بصورت سفارشی در بعضی مدلها این قابلیت با پرداخت هزینه بیشتر قرار داده شده است.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><font size="4">&nbsp;در حالت کلی آرام بند nhn 83v مناسب تر از بقیه آرام بند ها می باشد.</font></p><h2 style="margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;"><font size="4">ارامبند کوزه ای دورما</font></h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که حداقل 10 سال که تولید آرام بندهای نسل قدیمی کوزه ای در کارخانجات درما متوقف شده است، ولی هنوز دیده می شود که سود جویان با refresh نمودن آرام بندهای کوزه ای درما آنرا بعنوان آرام بند نو و با قیمت بالا به مشتریان می فروشند. توجه داشته باشید امروزه هیچ برند و کارخانه ای آرام بند مدل کوزه ای تولید نمی کند و از خرید این ارام بند ها اجتناب کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><b>آرام بند درب nhn مدل 83v بخاطر کارایی و گارانتی مناسب بهتر از بقیه آرام بند هاست البته توجه داشته باشید آرام بندی که خریداری میکنید زیر آن حک شده باشد kenwa japan و با گارانتی خود شرکت nhn باشد چون تنها نماینده گارانتی nhn در ایران می باشد.</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5235587586479325376/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-1.jpg" alt="آرام بند درب" title="آرام بند درب آرام بند آرام بند nhn آرام بند در آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند کینگ آرام بند درب آرام بند جک آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><h2 style="margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><font size="1">آرام بند درب&nbsp;آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب منزل&nbsp;آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آرام بند درب ورودی آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند درب آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط آرام بند درب حیاط&nbsp;</font></a></h2></div></div></div> text/html 2018-05-07T21:42:50+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند http://doorcloser110.mihanblog.com/post/176 <div><span style="text-align: justify; font-size: 15px;"><font color="#3e474b" face="dca-sans, Source Sans Pro, sans-serif"><b>آرامبند کینگ نمره3 - King K730</b></font></span></div><span style="color: rgb(62, 71, 75); font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"><div><br></div>شرکت کینگ کره &nbsp;سازنده انواع</span><font color="#ff6c00" face="dca-sans, Source Sans Pro, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</span></font>آرامبند<span style="color: rgb(62, 71, 75); font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;در اندازه و قدرت متنوع می باشد. آرامبند برای دربهای نفرو استفاده خواهد شد تا پس از باز نمودن درب ، به صورت اتوماتیک به صورت بی صدا بسته شود.</span><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">آرام بند شماه 3 شرکت کینگ که با مدل K730 موجود است برای دربهای سبک و نیمه سنگین قابل استفاده می باشد.حداکثر وزن قابل حمل توسط این آرامبند 80 کیلوگرم است که این جک می تواند درب را به آرامی و با قدرت ببندد.<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl !important;">در صورتی که روی درب نفررو از<font color="#ff6c00" face="inherit"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;</span></font>قفل برقی&nbsp;استفاده شده است استفاده از آرامبند کینگ شماره 3&nbsp;مشکلی ایجاد نخواهد کرد و این جک آرامبند قادر است با سرعت دوم خود درب ورودی را به راحتی ببندد ولی استفاده از آرام بند nhn ژاپنی بدلیل سه سرعته بودن برای درب ورودی ساختمان مناسب تر می باشد و در فصل تابستان و زمستان درب شما باز نمی ماند.قیمت آرام بند nhn یا قیمت جک آرام بند nhn را با هزینه نصب با مناسب ترین قیمت از ما بخواهید.آرام بند های ما بهترین جک آرام بند می باشد چون کاملا اصلی بوده و دارای کارت گارانتی می باشند آرام بند برای درب سنگین نیز می توان از مدل بالاتر nhn یعنی آرام بند nhn 85v استفاده کرد که تا وزن 120 کیلوگرم و عرض 140 ساتی متر استفاده می گردد که این نیز همانند مدل 83v از بهترین آرام بند های ما بحساب می آید بهترین جک آرام بند. آموزش نصب آرام بند در پست های ما وجود دارد که می توان با مطالعه آنها از تجربیات ما استفاده کنید نمایندگی فروش آرام بند همراه هستیم با شما برای قیمت آرام بند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">جنس بدنه آرامبند کینگ 3 از آلومینیوم است و درب را می توان تا 180 درجه نیز باز نمود تا بسته شدن به صورت خودکار انجام پذیرد.همچنین می توان آرامبند را برای دربهای چپ بازشو و یا راست باشو نصب نمود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7289089829875750169/download111.jpg" alt="آرام بند" title="جک آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;"><font size="1"><b>آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت آرام بند قیمت نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند تعمیر آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب&nbsp;</b></font></p></div> text/html 2018-05-07T21:31:14+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب ورودی ساختمان http://doorcloser110.mihanblog.com/post/175 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آرامبند NHN - با قابلیت به حرکت&nbsp;در آوردن&nbsp;درب هایی به وزن 80-40 کیلوگرم و اندازه 110-85 سانتی متر - سازگار با انواع قفل برقی - با قابلیت تنظیم نیروی درب -&nbsp;سه زمانه (دارای سه سرعت حرکت، با اطمینان بالا از بسته شدن درب)</p><h2 class="d-none1" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرامبند NHN ژاپن مدل 83V">آرامبند NHN-83V</a></h2><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آرامبند NHN-83V یکی از بهترین محصولات ساخت شرکت NHN ژاپن است. این آرامبند قابل استفاده برای درب هایی با وزن 80-40 کیلوگرم می باشد و در صورتی که درب ساختمان شما در این محدوده وزنی قرار دارد می توانید از این محصول استفاده کنید. شما می توانید برای خرید آرامبند NHN-83V با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا با خصوصیات آن آشنا شوید.</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><h2 class="d-none1"><span style="font-size: 13px;">ویژگی های&nbsp;</span><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><font size="3">آرامبند NHN 83V</font></a></h2></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><p>همانطور که در بالا نیز اشاره شد این آرامبند هیدرولیکی قدرت به حرکت در آوردن درب هایی با وزن 40 تا 80 کیلوگرم را دارد. در نظر داشته باشید از اصلی ترین خصوصیات این محصول Mulity بودن آن است؛ به این مفهوم که میزان فشار و نیروی وارده از طرف آرامبند متناسب با وزن درب است. برای درک بهتر موضوع بد نیست اشاره ای داشته باشیم به این موضوع که نوع حرکت درب برای بیشتر آرامبند ها تابعی از وزن آن به شمار نمی رود. به این ترتیب در بیشتر مواقع برای باز کردن درب با وزن متوسط دچار مشکل خواهید شد؛ چرا که فشار زیاد آرامبند مانع از حرکت ساده درب می گردد و به گشتاور زیادی در جهت باز کردن درب نیاز است. اما با استفاده از آرامبند NHN 83V با این مساله مواجه نخواهید شد. اما با استفاده از پیچ تنظیم تعبیه شده برای این آرامبند ژاپنی نیرو و فشار وارده به درب متناسب با وزن آن خواهد بود و باز کردن درب به سادگی صورت می گیرد.<br>دیگر خصوصیت خاص این محصول سه زمانه بودن آن است. همان طور که می دانید بیشتر آرامبند های موجود در بازار دو زمانه یا دو سرعته هستند. به این ترتیب که در هنگام بسته شدن درب سرعت آن کاهش می یابد تا بسته شدن با شدت صورت نگیرد. در مورد این محصول باید دانست که سه سرعته بودن آن به مفهوم ایجاد امنیت بالاتر است؛ چرا که پس از حرکت دوم و قرار گرفتن درب در چهارچوب خود فشار سومی به آن وارد می گردد تا از بسته شدن درب اطمینان حاصل شود. به این ترتیب قادر خواهید بود امنیت بیشتری برای مجموعه خود فراهم آورید.</p><p>&nbsp; &nbsp;</p><h3>خلاصه ویژگی های آرام بند nhn 83v</h3><p>آرامبند NHN-83V به واسطه دارا بودن خصوصیاتی مناسب می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای ساختمان شما باشد. در ادامه این مطلب به معرفی خلاصه ای از این ویژگی ها می پردازیم:</p><ul><li>آرامبند هیدرولیکی</li><li>سازگار با انواع قفل برقی</li><li>با قابلیت تنظیم نیروی درب</li><li>قابل استفاده برای درب هایی با بازشو به داخل</li><li>قابل استفاده برای درب هایی به وزن 80-40 کیلوگرم</li><li>قابل استفاده برای درب هایی به اندازه 110-85 سانتی متر</li><li>سه زمانه (دارای سه سرعت حرکت، با اطمینان بالا از بسته شدن درب)</li></ul><p>&nbsp; &nbsp;</p><h3>جمع بندی دیدگاه کارشناسی ما</h3><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><p>یکی از معتبرترین سازنده های آرامبند در جهان شرکت NHN ژاپن می باشد که آرامبند های مختلفی برای درب های سبک و سنگین عرضه نموده است. محصولات این شرکت با گارانتی طولانی مدت 5 ساله عرضه می شود تا خیال مصرف کننده را از کیفیت محصول راحت کند.<br>آرامبند هیدرولیکی NHN 83V یک محصول مولتی است که قادر است درب هایی تا وزن 80 کیلوگرم را به حرکت در آورده و نیرویی متناسب با وزن آن ایجاد کند. سه زمانه بودن این محصول می تواند اطمینان قابل توجهی برای کاربر ایجاد کند که به این ترتیب درب ساختمان حتما بسته خواهد شد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت آرامبند NHN-83V با ما تماس بگیرید یا در تلگرام عکس درب خود را ارسال فرمایید تا بهترین جک (متناسب ترین سایز) با درب شما برایتان معرفی گردد.<span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">قیمت جک آرام بند nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نمایندگی nhn&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">بهترین مارک آرام بند&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نمایندگی فروش آرام بند با این اصطلاحات ما را دنبال کنید.</span></p><p></p></a><p><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب09124036285"><img src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt="آرام بند nhn" width="500" height="500" data-mce-src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" style="border: 0px; cursor: default;"></a>&nbsp;</p><p><b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: x-small; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">تنظیم آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">جک آرام بند درب ورودی&nbsp;</span></b><b><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">تعمیر آرام بند درب ورودی ساختمان</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت&nbsp;</span></b></p></div> text/html 2018-05-07T20:32:25+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب منزل http://doorcloser110.mihanblog.com/post/174 <font size="4"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">آرام بند درب منزل یا بهترین جک آرام بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102);">جک آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102);">NHN</span></a>&nbsp;ژاپن است که</span></font><span style="font-size: small; box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">&nbsp;</span><font size="3"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">یکی دیگر از سری تولیدات جک های آرام بند کمپانی NHN میباشد. در واقع پر کاربرد ترین مدل آرامبند ژاپنی NHN&nbsp; است.آرام بند nhn ژاپنی بوده و با آرام بند ریوبی که مال تایوان است اشتباه گرفته نشود قیمت جک آرام بند nhn یا همان قیمت آرام بند nhn و قیمت آرام بند ریوبی را با تماس با ما نمایندگی فروش آرام بند یا از طریق تلگرام میتوانید از ما جویا شوید از دلایل استقبال خوب این&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">جک آرامبند ژاپنی&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">قابلیت و تناسب این آرامبند با درب های ورودی میباشد شیوه طراحی در این محصول به صورتی است که با دربهای ورودی ساختمان و واحد های اداری و مسکونی متناسب است.آموزش نصب آرام بند درب منزل یا همان آموزش نصب جک آرام بند درب را هنگام نصب آرام بند میتوانید از همکاران ما فرا بگیرید تا در آینده در صورت لزوم از این اطلاعات استفاده کنید.تعمیر آرام بند درب نیز توسط ما انجام میشود ولی بستگی به ایراد آرام بند درب منزل شما دارد که تا چه حدی و از کدام محدوده خراب شده باشد. در این مطلب با قابلیت های&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">آرام بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">NHN</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">&nbsp;ژاپن 85</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">V</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; text-align: justify;">&nbsp;بیشتر آشنا میشویم ...</span></font><div><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; padding: 10px 45px; line-height: 2;"><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">آرامبند هیدرولیکی با طراحی زیبا</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">مقاوم در برابر گذر زمان و نور گرما</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">سازگار با انواع قفل برقی</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">دارای گارانتی بلند مدت 5 ساله</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">دارای استاندار های روز دنیا</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">قابلیت تنظیم میزان قدرت جک مناسب با وزن درب</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">قابل استفاده برای درب هایی با بازشو به داخل</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">قابل استفاده برای درب هایی به وزن 120-40 کیلوگرم</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">قابل استفاده برای درب هایی به اندازه 140سانتی متر</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">کاهش سرعت درب در زمان بسته شدن در سه زمان مختلف</font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><font size="2">از دیگر قابلیت های برتر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">جک</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">NHN</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;داشتن کلید چرخشی تنظیمات در دو سطح قدرتی میباشد تا بوسیله این کلید که در بدنه کناری&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">آرام بند</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;قرار دارد این قابلیت را برای نصاب ایجاد میکند تا با توجه به وزن درب و عرض آن آرامبند NHN ژاپن مدل 85V را با توجه به خصوصیات درب منزل یا درب ورودی شما تنظیم نماید.</span></font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><span style="text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 0px; line-height: 2.5;"><font size="2">ضمانت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آهسته بند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ان اچ ان ژاپن</span>&nbsp;ارائه کارت طلایی خدمات دارای 5 سال پشتیبانی تعویض و تعمیر میباشد که در صورت نیاز کاربران این جک آرامبند میتوانند با دفتر مرکزی در تهران تماس حاصل نماید.</font></p></span></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 0px; line-height: 2.5; text-align: justify;"><font size="2">سیستم سه زمانه در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آرامبند&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">NHN 85V</span>&nbsp;در زمان بسته شدن درب از ابتدا تا انتها در سه وضعیت از سرعت اولیه درب میکاهد تا در زمان بسته شدن به صورت نرم و بی صدا درب بسته شود و قادر است با توجه به داشتن قفل برقی در انتهای بسته شدن یک ضربه به درب وارد کند تا دو لنگه بر روی هم به صورت کاملا بی صدا چفت شوند.</font></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 0px; line-height: 2.5; text-align: justify;"><font size="2">داشتن گارانتی بلند مدت 5 ساله بیانگر کیفیت بالای آرامبند NHN ژاپن مدل 85V است ، طول عمر مفید&nbsp;</font><b><font size="3"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(3, 169, 244); cursor: pointer;">جک آهسته بند nhn&nbsp;</span><font color="#03a9f4"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">بسیار زیاد است و در زمان تست کیفیت تا 500.000 بار باز و بسته شدن را با موفقیت پشت سر گذاشته است. یکی از دلایل اطمینان به محصولات ژاپنی داشتن طول عمر زیاد و کیفیت مطلوب این محصولات است.</span></font></font></b></p></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; box-sizing: border-box;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 0px; line-height: 2.5;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب منزل"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/doorcloser_home.jpg" alt=""></a></p></li></ul><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span></div><div style="text-align: start;"><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span></div></div></div> text/html 2018-05-03T06:38:36+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آموزش نصب آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/172 <p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: x-large;" style="font-size: x-large;">آموزش نصب آرام بند درب<br></span></p><p>آموزش نصب آرام بند درب</p><div class="entry-content"><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">&nbsp;<a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آموزش نصب آرام بند درب">حدودا نسبت به عرض درب بین 10 تا 20 سانتی متر از سمت لولا فاصله داده و فنر آرام بند یا همان بدنه را روی درب قرار میدهیم و به اندازه یک تا دو سانتی متر از بالای درب فاصله میدهیم چهارتا سوراخ آرام بند را علامت زده و سوراخ میکنیم بعد از بستن پیچ ها بازوی بالا را نسبت به مدل آرام بند که nhn یا کینگ یا ویرو ، ryobi،سیزا cisa و ... باشد با فاصله حدودا 4 سانتی متر از بدنه آرام بند رو چهارچوب قرار داده و از اورینگ تا جایی که مدل آرام بند و بازوی آن اجازه میدهد بازو را میتوانیم عقب جلو کنیم نسبت به اینکه قفل درب چه فشاری را نیاز داشته باشد تا بخواهد درب را ببندد.</a></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5738532950606641361/instruction-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AFA.jpg" alt="آموزش نصب آرام بند" title="آموزش نصب آرام بند آموزش نصب آرام بند درب نصب آرام بند نحوه نصب آرام بند آموزش نصب آرام بند کینگ آموزش نصب آرام بند king آموزش نصب آرام بند nhn راهنمای نصب آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><h2 data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آموزش نصب آرام بند درب"><img src="https://persianblog.ir/upload/16bbc217-483b-42dd-972b-1e6ff582f87b-9659073.jpg" alt="16bbc217-483b-42dd-972b-1e6ff582f87b-9659073.jpg" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; text-align: start;"></a></h2><h2 data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">نوع : A</h2><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">نصب پایه بازویی معمولی( باز شو&nbsp;درب از داخل):<br>۱-با توجه به شکل راهنما (( 2-A،(۴ سوراخ بر روی&nbsp;درب برای آرام بند و ٢سوراخ بر روی چارچوب&nbsp;درب برای پاشنه بازویی ایجاد کنید.<br>٢- سوراخ های اصلی را برای تمام پیچ های در نظر گرفته شده (پیچ خودکار: ۴ عدد کونیک و ٢ عدد تخت) ،(پیچ مخصوص درب چوبی: ۴ عدد کونیک و ٢ عدد تخت) با مته ی شماره 5 بر روی&nbsp;درب و قاب آن ایجاد کنید.<br>٣-پاشنه ی بازویی(کفشک/ساعد بازویی) قابل تنظیم را ، با پیچ های در نظر گرفته شده بر روی قاب&nbsp;درب نصب کنید.<br>۴-آرام بند را در قسمت بالای&nbsp;درب با پیچ های ارائه شده نصب کنید. پیچ (سوپاپ) تنظیم سرعت باید مقابل و درراستای لولا قرار گیرد. مطابق شکل 3-A ))<br>5- بازوی اصلی را روی شفت پره دار واقع درقسمت بالای آرام بند به صورت عمود بردرب سوار کنید (مطابق شکل 3-A )، سپس بازوی&nbsp;آرام بند را با واشر و یا پیچ ارائه شده محکم کنید.<br>۶-پس از وصل کردن ساعد بازویی به بازوی اصلی،طول ساعد بازویی را طوری تنظیم کنید که ساعد عمود بر قاب درب قرار گیرد(مطابق شکل 1-A )<br>٧-سرعت بسته شدن درب را تنظیم کنید.<br>٨-ضربه ای محکم به درپوش شفت گرد زیر آرام بند وارد کنید.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/712101922588390389/instruction-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-B.jpg" alt="آموزش نصب آرام بند درب" title="آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند در آموزش نصب آرام بند نحوه نصب آرام بند راهنمای نصب آرام بند نصب آرام بند نصب آرام بند درب نصب آرام بند درب منزل" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><h2 data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">نوعB</h2><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">نصب بازویی در بالای چارچوب(باز شو&nbsp;درب به بیرون):<br>۱-با توجه به شکل راهنما ، (2-B) ، ۴ سوراخ بر روی درب برای آرام بند و ٢سوراخ بر روی چار چوب درب برای پاشنه بازویی ایجاد کنید.<br>٢- سوراخ های اصلی را برای تمام پیچ های در نظر گرفته شده (پیچ خودکار: ۴ عدد کونیک و ٢ عدد تخت) ،(پیچ مخصوص درب چوبی: ۴ عدد کونیک و ٢ عدد تخت) با مته ی شماره 5 بر روی درب و قاب آن ایجاد کنید.<br>٣-پاشنه ی بازویی(کفشک/ ساعد بازویی) قابل تنظیم را با پیچ های در نظر گرفته شده بر روی قاب درب نصب کنید.<br>۴-آرام بند را در قسمت بالای درب با پیچ های ارائه شده نصب کنید. پیچ (سوپاپ) تنظیم سرعت باید مقابل و درراستای لولا قرار گیرد(مطابق شکل 3-B)<br>-5بازوی اصلی را روی شفت پره دار در قسمت پایین آرام بند به صورت عمود بر درب سوار کنید (مطابق شکل 3-B )،سپس بازوی&nbsp;آرام بند را با واشر و یا پیچ ارائه شده محکم کنید.<br>۶-پس از وصل کردن ساعد بازویی به بازوی اصلی،طول ساعد بازویی را طوری تنظیم کنید که ساعد عمود بر قاب درب قرار گیرد(مطابق شکل1-B )<br>٧-سرعت بسته شدن درب را تنظیم کرده و ضربه ای محکم به درپوش شفت گرد بالای&nbsp; آرام بند وارد کنید.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">&nbsp;</p><h2 data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">تنظیمات بسته شدن درب تنظیم سرعت بسته شدن:</h2><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">• برای آرام تر بسته شدن درب ،پیچ تنظیم سرعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.<br>• برای سریع تر بسته شدن درب ،پیچ تنظیم سرعت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.<br>نکته: در فصول تابستان و زمستان ،روغن موجود در بدنه آرام بند منبسط و منجمد می شود که این امر موجب اختلال در سرعت بسته شدن درب می شود. برای رفع این مشکل تنها کافی است پیچ تنظیم سرعت را سفت و یا شل کنید که قبل از آن میتوانید ابتدا لولاهای درب را روغن کاری کنید چون تاثیر زیادی در روند سرعت دارد.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آموزش نصب آرام بند درب">برای آرام بند هایی که دارای سرعت سوم میباشند همان روغن کاری لولای درب سرعت اول و دوم را بهبود میبخشد و سرعت سوم که فنری میباشد همچنان در فصل سرما نیز درب را میبندد فراموش نکنیم زبانه بعضی قفل ها را هم روغن کاری بکنیم بهتر است.</a></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">اخطار!<br>هرگز پیچ تنظیم سرعت را بیشتر از ٢ بار بر خلاف جهت عقربه های ساعت (از جایی که در کارخانه تنظیم شده است) نچرخانید . عدم رعایت این نکته باعث خارج شدن پیچ از جای خود و در نتیجه بیرون ریختن مایع داخلی آرام بند و از کار افتادن دستگاه می شود.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">&nbsp;</p><h2 data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">شکل کلی آرام بند</h2><p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/4733441613197308539/instruction-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-C.jpg" alt="نحوه نصب آرام بند" title="نحوه نصب آرام بند نحوه نصب آرام بند کینگ نحوه نصب آرام بند king نحوه نصب آرام بند nhn نحوه نصب آرام بند درب نحوه نصب آرام بند در نحوه نصب آرام بند درب منزل نصب آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: right;"><font size="1">آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب</span></div><div style="text-align: right;">منزل&nbsp;<span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب آرام بند در&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش نصب جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">آموزش تصویری نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">نحوه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">طریقه نصب آرام بند درب&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/nhn.jpg" alt=""></div> text/html 2018-05-03T06:26:20+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند کینگ 2 - King K720 http://doorcloser110.mihanblog.com/post/164 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">جک آرام بند کینگ کره نمره 2 - KING K720</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آرام بند کینگ نمره 2</span>&nbsp;محصول کشور کره جنوبی بوده است این آرام بند دو سرعته یکی از با کیفیت ترین آرام بندهای موجود در بازار کشورمان و مدت گارانتی آن یکسال می باشد.&nbsp;<font color="#03a9f4"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">جک آرام بند کینگ</span></font>&nbsp;از سایز 1 الی 5 موجود می باشد هر کدام از این اعداد بیانگر میزان قدرت و توانایی این محصولات میباشند و می توان این جک آرام بند را بر روی انواع درب چوبی ، ضدسرقت و حتی درب وردی آهنی منازل و محیط های اداری نصب نمود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><img alt="آرام بند کینگ" src="http://ar10.ir/images/upload/Door-Closer.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; max-width: 100%; height: auto; display: block; padding-right: 50px; text-align: center;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">ویژگی های فنی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">king k720 یک<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;آرام بند برای درب چوبی&nbsp;</span>است ک<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span>&nbsp;قابلیت نصب بر روی درب های سبک و چوبی را دارد و میزان توان و قدرت آن کمتر 70 کیلیو گرم است. نرم و بی صدا بودن این مدل و بستن در تا انتها از ویژگی های برجسته در این مدل است. جنس بدنه در این آرام بند از آلمینیوم است و قابلیت باز شدن تا 180 درجه را دارد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">گارانتی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آرامبند آهسته بند کینگ&nbsp;</span>با هلوگرام اصلی با ضمانت یکساله در بازار عرضه شده است. البته باید توجه داشت برای هماهنگی نصب و باز دید،&nbsp; و استفاده از نظر کارشناسان و نصابان باید با خدمات و نمایندگی های مورد تایید این برند تماس حاصل فرمایید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">کارایی بالا</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">با توجه به اینکه فنر زبانه قفل های برقی خیلی قوی است اگر بخواهیم دربهای دارای قفل برقی را بدون صدا ببندیم، لازم است از آرام بندهای کینگ استفاده نماییم چرا که دارای سرعت هماهنگ با جهت بستن درب ها میباشد. ولی نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که سرعت دوم اکثر برندها در 20 درجه پایانی آغاز می شود و حال اینکه سرعت دوم &nbsp;محصولات آ<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">رام بند&nbsp;کینگ</span>&nbsp;در 10 درجه پایانی آغاز می گردد و لذا در صورتی که آرام بند کینگ بدرستی نصب و تنظیم گردد می توانیم از سرعت دوم آرام بندهای کینگ مانند سرعت سوم آرام بندهای 3 سرعته استفاده نماییم و درب را بدون ایجاد صدا ببندیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><img alt="جک آرام بند " src="http://ar10.ir/images/upload/closer.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; max-width: 100%; height: auto; display: block; padding-right: 50px; text-align: center;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">در پایان باید گفت خرید&nbsp;<font color="#03a9f4"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">جک ارام بند کینگ 2</span></font>&nbsp;برای درب های وردی چوبی، درب های سرویس بهداشتی که سبک هستند پشنهاد می گردد، اگر درب شما وزن بالایی دارد پیشنهاد میکنم از محصولات کینگ با نمره بالاتر ک قدرت بیشتری نیز دارند استفاده نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><font size="1"><b>آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند کینگ کره آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king آرام بند king قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ قیمت جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ جک آرام بند کینگ آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king آرام بند درب king&nbsp;</b></font></p> text/html 2018-05-03T06:06:50+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn قیمت آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/171 <div><br></div><div><h1 class="djc_title" style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.2; color: rgb(34, 34, 34); text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 16px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgb(231, 231, 231); padding-bottom: 18px;">قیمت جک آرام بند ریوبی ژاپن Ryobi 8800</h1><div class="djc_description" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;"><div class="djc_item_info" style="font-size: 16px;"></div><div class="djc_fulltext" style=""><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">شرکت ریوبی ژاپن کارخانه تولید&nbsp;<font color="#d53333">ارام بند</font>&nbsp;خود را در کشور تایوان احداث نموده است و یکی از محصولات تولیدی این کارخانه جک آرام بند سری 8800 / 9900 RYOBI می باشد. ریوبی 8800 و 9900 در واقع هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط در بعضی کشورها با نام 8800 و دربعضی کشورها با نام 9900 عرضه می گردند. قدرت آرام بندهای این سری ثابت است و این جکهای آرام بند در دو قدرت EN2 و EN3 ارائه می شوند.&nbsp;لازم بذکر است آرام بند اوریجینال ریوبی از کیفیت بالایی برخوردار است و در کشورمان با یکسال گارانتی ارائه می گردد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">سایز استاندارد آرام بند ریوبی</h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">جک آرام بند ریوبی 8802 / 9902 با سایز استاندارد EN2 مناسب جهت درب ابا حداکثر وزن 45 کیلوگرم و عرض 90 سانتیمتر می باشد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">جک آرام بند ریوبی 8803 / 9903 با سایز استاندارد EN3 مناسب جهت درب ابا حداکثر وزن 65 کیلوگرم و عرض 96 سانتیمتر می باشد.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">کاربردهای ارام بند ریوبی 9903 , 8803</h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">همانگونه که در بالا اشاره شد این جکهای آرام بند دارای قدرت متوسط هستند، بنابراین این سری جک آرام بند ریوبی مناسب نصب بر روی انواع درب چوبی ، UPVC ، درب ورودی ضد سرقت ، درب لمسه اتاق مدیریت ، درب خروج اضطراری حریق و... می باشد. اگر بخواهیم آرام بندهای دیگری را که با ریوبی 8800 / 9900 عملکرد مشابهی دارند را معرفی نماییم می توانیم به&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند کینگ</font>&nbsp;و همچنین&nbsp;<font color="#d53333">جک آرام بند ان-اچ-ان مدل 350</font>&nbsp;اشاره نماییم. این آرام بند جهت نصب بر روی درب ورودی آهنی ساختمان و بخصوص دربهایی که دارای&nbsp;<font color="#d53333">قفل برقی</font>&nbsp;هستند مناسب نیست و در صورتی که بخواهیم برای این درب ها آرام بند نصب نماییم آرام بندهای&nbsp;<font color="#d53333">King</font>&nbsp;،&nbsp;<font color="#d53333">NHN-83v</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#d53333">Dorma-Ts68</font>&nbsp;گزینه های بهتری هستند.</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/2320725309358995962/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt="قیمت آرام بند درب" title="قیمت آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب قیمت آرام بند قیمت جک آرام بند قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند درب بیرون قیمت آرام بند کینگ قیمت آرام بند king" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a>&nbsp;<a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" style="color: rgb(7, 147, 220); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/8159914057957533856/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="آرام بند ریوبی" title="آرام بند ریوبی آرام بند ryobi قیمت آرام بند ریوبی قیمت آرام بند ryobi آرام بند جک آرام بند آرام بند درب آرام بند در" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><br></p><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; line-height: 1.2; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">مزیت و عیب این جک آرام بند</h2><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√&nbsp; ساخت تایوان</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ کیفیت ساخت بالا و قیمت پایین</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ طـــول بــــــازوی قابـــــل تنظیــــم</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ عملکرد 2 سرعته مناسب دربهای چوبی</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ عدم نیاز به نیروی زیاد جهت باز نمودن درب</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ سرعت قابل تنظیم&nbsp;<font color="#d53333">آرام بند</font>&nbsp;سری 8800 / 9900</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">√ نوسان کم روغن هیدرولیک با توجه به تغییرات دما</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">Χ مدت کم گارانتی ( یکسال گارانتی )</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;">X عدم امکان تنظیم قدرت جک آرام بند&nbsp;</p><p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><br></p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><font size="1"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب چوبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت جک آرام بند درب&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب آسانسور&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;">قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span></b></font></p></div></div></div> text/html 2018-05-03T04:33:14+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب http://doorcloser110.mihanblog.com/post/170 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">آرام بند NHN 87 V</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک آرام بند NHN 87V ژاپن</span>&nbsp;قابل تنظیم از سایز&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">EN6</span>&nbsp;الی&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">EN7</span>&nbsp;می باشد، بدین ترتیب این&nbsp;<font color="#03a9f4"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">جک آرام بند</span></font>&nbsp;قابلیت نصب بر روی دربهایی با عرض&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">140-160</span>&nbsp;سانتیمتر و وزن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">120-140 کیلوگرم</span>&nbsp;می باشد. آرام بند&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">NHN</span>&nbsp;از نظر کیفیت با&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Dorma</span>&nbsp;و&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Geze</span>&nbsp; آلمان دریک سطح می باشد و با توجه به قیمت مناسب تر آن ، به افرادی که بدنبال آرام بند بسیار با کیفیت و با قیمت مناسب می باشند، این آرام بند توصیه میشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">مکانیزم سه سرعته آرام بند NHN</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">&nbsp;لازم بذکر است که نوع 3 سرعته آن دارای قابلیت چفت سازی می باشد که جهت درب هایی که قفل برقی برروی آنها نصب است این مدل پیشنهاد می گردد که در انتهای مسیر با سرعت بسیار پایین و قدرت بسیار بالا اقدام به برگرداندن زبانه قفل و بستن درب بدون ایجاد کوچکترین سر و صدایی می نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5235587586479325376/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-1.jpg" alt="آرام بند درب" title="آرام بند درب آرام بند آرام بند nhn آرام بند در آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند کینگ آرام بند درب آرام بند جک آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; text-transform: uppercase; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 20px; background-color: rgb(245, 245, 245); padding: 15px 10px; border-right: 2px solid rgb(3, 169, 244);">در صورت استفاده از آرامبند 87&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">NHN</span>&nbsp;از مزایای زیر بهرهمند میشوید:</h3><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; padding: 10px 45px; line-height: 2; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box;">ساخت ژاپن</li><li style="box-sizing: border-box;">سازگار با انواع قفل برقی</li><li style="box-sizing: border-box;">طراحی بسیار زیبا و لوکس</li><li style="box-sizing: border-box;">کیفیت ثابت رنگ در طول گذر زمان</li><li style="box-sizing: border-box;">مدار هیدرولیک سه سرعته - دارای قابلیت چفت سازی قفل برقی ( 5 سال گارانتی )</li><li style="box-sizing: border-box;">گارانتی تعویض در صورت خروج روغن از اورینگ</li><li style="box-sizing: border-box;">طول بازوی قابل تنظیم</li><li style="box-sizing: border-box;">کاملا بیصدا</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند درب"><img alt="آرام بند NHN 87 V" src="http://ar10.ir/images/upload/Warranty-nhn(1).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; max-width: 100%; height: 335px; display: block; padding-right: 50px; text-align: center; width: 520px;"></a></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, &quot;Rhodium Libre&quot;, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(3, 169, 244); text-transform: uppercase; margin: 30px 0px 0px; font-size: 16px; padding: 0px 30px 5px; fill-rule: unset; background-image: url(&quot;site/para.jpg&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گارانتی طلایی</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans; font-size: 13px;">گارانتی بلند مدت 5 ساله ضمانت معتبر محصولات&nbsp;<font color="#03a9f4"><span style="box-sizing: border-box; cursor: pointer;">آرامبند ان اچ ان ژاپن</span></font>&nbsp;میباشد ، قابل توجه است گارانتی بلند مدت بیانگر کیفیت بسیار بالا میباشد. هرچه کیفیت یک محصول بهتر باشد گارانتی و خدمات پس از فروش باند مدت تری را برای کاربران خود به ارمغان خواهد داشت.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; padding: 10px 30px; line-height: 2.5; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IranSans;"><font size="1"><b><span style="font-family: tahoma; text-align: right;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی ساختمان&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب ورودی&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">قیمت آرام بند درب&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma;">آرام بند درب حیاط&nbsp;</span></b></font></p> text/html 2018-05-03T04:13:32+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn قیمت آرام بند http://doorcloser110.mihanblog.com/post/169 <span style="color: rgb(62, 71, 75); font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">شرکت کینگ به عنوان یکی ار بهترین تولیدکنندگان آرامبند در جهان شناخته می شود.این شرکت از سال 1994 کار خود را آغاز نمود و اکنون محصولات متنوعی را عرضه نموده است.</span> <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">آرامبند شماه شماره 5 شرکت کینگ به عنوان پرقدرت ترین آرامبند این شرکت شناخته می شود. این دستگاه قادر است دربهایی با وزن بیش از 100 کیلوگرم را به راحتی ببندد. وزن زیاد درب نفرو باعث نخواهد شد که این آرامبند در کارش خللی به وجود بیاید .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">تست های که از این دستگاه &nbsp;انجام شد نشان داد نصب قفل برقی &nbsp;تاثیری در بسته شدن درب ندارد، چرا که این آرامبند کینگ در پایان راه یک قدرت نهایی برای بسته شدن درب در نظر می گیرد تا هیچ موقع درب نفرو باز نماند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">جنس بدنه آرامبند کینگ 5 از آلومینیوم می باشد که از سیستم هیدرولیکی برای بسته شدن درب استفاده می نماید.</p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="قیمت آرام بند"><img src="http://bayanbox.ir/preview/331665756686076014/index%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF.jpg" alt="قیمت آرام بند" title="آرام بند king قیمت آرام بند king آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند ژاپنی قیمت آرام بند کره ای" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p></div> text/html 2018-05-03T03:07:21+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند http://doorcloser110.mihanblog.com/post/168 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">به تازگی برند گلدن گیت با تنوع مناسبی در زمینه ی درب اتوماتیک و آرامبند هیدرولیک به بازار ایران وارد شده است.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">آرامبند گلدن گیت در دو مدل نمره 4 و نمره 5 عرضه شده که برای دربهای نیمه سنگین و درهای سنگین مناسب است. محصولات این شرکت از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و می توان از آن برای کارکرد بالا و طولانی مدت استفاده نمود</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">این آرامبند مناسب اکثر دربهایی است که در ایران کار شده، یعنی برای دربهایی با وزن 60 تا 80 کیلوگرم وزن دارند. کارکرد این آرامبند هیدرولیکی است و قادر است دو بار ترمز جهت نرمی در بسته شدن درب در مسیر گرفته و در کاملا بی صدا بسته شود.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;">قابلیت سرعت بسته شدن و ترمز جکها در مسیر به وسیله دو پیچی که روی جک آرامبند هیدرولیکی قرار دارد انجام می پذیرد.</p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 15px; vertical-align: baseline; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;"><a href="http://doorcloser1.mihanblog.com/" target="" title="آرام بند"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7289089829875750169/download111.jpg" alt="آرام بند" title="جک آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px 40px 15px 25px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: gray; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; font-family: dca-sans, &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(62, 71, 75); direction: rtl !important;"><font size="1"><b>آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب آموزش نصب آرام بند درب&nbsp;</b></font></p> text/html 2018-05-03T00:58:09+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn جک آرام بند http://doorcloser110.mihanblog.com/post/167 <p dir="RTL" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; font-family: tahoma, Georgia, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.32px; background-color: rgb(248, 246, 247); color: rgb(234, 26, 26); text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; color: red; text-transform: uppercase;">آرام بند ویرو ایتالیا &nbsp;مدل</span><span dir="LTR" style="color: red; text-transform: uppercase;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times;">74</span>&nbsp;</span></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; font-size: 12.32px; background-color: rgb(248, 246, 247); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; text-align: justify;"><strong style="font-size: 14px;">آرام بند ایتالیایی مدل 74 از سری ویرو زیپ محسوب می شود که برای درب های چوبی و فلزی &nbsp;و وزن استاندارد درب چهل الی&nbsp; هشتاد کیلوگرم و عرض استاندارد درب 80 الی 110 سانتی متر مناسب می باشد . این سری آرام بندها قابلیت نصب بر روی درب های راست و چپ بازشو را دارد . مکانیزیم این آرام بند دو سرعته و هیدرولیک می باشد . این آرام بند به وسیله دو پیچ تنظیم که یکی از این پیچ ها برای تنظیم سرعت و دیگری برای سرعت بسته شدن است تنظیم می گردد .جنس بدنه از آلومینیوم فشرده می باشد و از پوشش رنگ نقره ای و مشگی می باشد و در مقابل آتش سوزی مقاوم است. بازوی آرامبند از جنس فولاد می باشد و برای تغییر و تنظیم طول قابل استفاده است . در بسته بندی این سری از آرامبند های شرکت ویرو ایتالیا شابلون نصب درب و پیچ های مخصوص نصب وجود دارد.</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; font-size: 12.32px; background-color: rgb(248, 246, 247); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; text-align: justify;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; font-size: 12.32px; background-color: rgb(248, 246, 247); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/jakdoorcloser.jpg" alt="جک آرام بند"></p><p dir="rtl" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; background-color: rgb(248, 246, 247); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; text-align: justify;"><font size="1"><b>جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند&nbsp;جک آرام بند جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب&nbsp;جک آرام بند درب قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند&nbsp;قیمت جک آرام بند جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn&nbsp;جک آرام بند nhn جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king&nbsp;جک آرام بند king جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi&nbsp;جک آرام بند ryobi جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;جک آرام بند بهسازان&nbsp;</b></font></p> text/html 2018-05-02T22:47:27+01:00 doorcloser110.mihanblog.com آرام بند nhn nhn آرام بند درب منزل http://doorcloser110.mihanblog.com/post/166 <div><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 25px; font-family: iranyekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51);">ارام بند</h1><div class="special_text" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 25px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iranyekan; font-size: 14px; height: 270px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12px; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ارام بند</span>&nbsp;یا جک ارام بند</span>&nbsp;یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فنر آرام بند</span>&nbsp;یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جک در</span>&nbsp;یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فنر در</span>&nbsp;همه نام کالایی است که درب ورودی و یا در ساختمان را بعد از باز کردن می بندد این عمل توسط فنر انجام می شود. این ارام بند را باید بر اساس وزن در و عرض در انتخاب کرد که معمولا جک در ( آرام بند) به سه وزن تا ۶۰ کیلو ، از ۶۰ کیلو تا ۸۰ کیلو ، از ۸۰ کیلو تا ۱۲۰ کیلو و از ۱۲۰ کیلو به بالا طبقه بندی می شود. جک ارام بند در در مدل ها و با کیفیت های مختلفی ساخته می شود . مثلا برخی از ارام بند ها اصطلاحا فنر های مولنی دارند که وزن ۶۰ تا ۱۲۰ کیلو را پوشش میدهند. برخی از جک های ارام بند در اصطلاحا سه مرحله ای هستند که درب را در سه مرحله از لحاظ سرعت می بندند که مخصوص قفل برقی می باشند. چون قفل های برقی بر روی درهای ساختما دارای مقاومت بیشتری می باشند اگر بخواهیم ارام بند را در دو مرحله تنظیم کنیم که درب به طور قطع بسته شود احتیاج به باز کردن پیچ تنظیم به صورت غیر طبیعی هستیم و این عمل باعث کوبیده شدن درب می شود. ارام بند های مخصوص در های با قفل برقی این مشکل را حل کرده و تا نزدیک قفل برقی با سرعت آرامی در را می بندند و در چند سانتی درب به درب شتاب میدهند که قطعا در بسته شود. از جهت دیگر فنر های در و یا ارام بندها به دو دسته ی کلی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارام بند بازویی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارام بند ریلی</span>&nbsp;طبقه بندی می شوند که در دو نوع مشابه فنر های بازویی از قدرت بالاتری نسب به ارام بند های ریلی برخوردار هستند</p></div></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;">گارانتی ۵ سال ویرو</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/592/1775153/viro.jpg" alt="آرام بند ویرو"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;">ضد آتش</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;">نصب سریع و آسان</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;">ساخت ایتالیا</span></div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan; font-size: 12px;">مناسب دربهای مجهز به قفل برقی ویژه درب های مجهز به قفل برقی دارای ضربه آخر به منظور بسته شدن قطعی درب مجهز به پیچ آلن جهت تنظیم نمره ۲تا۶ مناسب دربهای تا80Kg و عرض حداکثر 110 سانتی متر دارای پیچ تنظیم جلوگیری از برخورد درب با دیوار ۵سال گارانتی ویرو</span><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iranyekan;">&nbsp;</span><div><font color="#454545" face="iranyekan"><br></font><div><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="background-color: initial; font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">قیمت آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آرام بند درب منزل قیمت&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">تنظیم آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">فروش آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span><span style="font-size: 10px; text-align: right;">آموزش نصب آرام بند درب منزل&nbsp;</span></div></div>