آرام بند دو سرعته برای قفل برقی درب حیاط مناسب است

ولی آرام بند سه سرعته nhn مناسب تر است چون بخاطر داشتن ضربه نهایی مخصوص درب های قفل برقی دار است

اگر آرام بند شما درب منزل یا حیاط شما را بکوبد

باعث صدای زیاد و خرابی قفل درب شما می شود

یکی از علت  های کوبیده شدن درب شما این است که آرام بند درب شما تک سرعته یا دو سرعته می باشد

آرام بند سه سرعته nhn از کوبیده شدن درب جلوگیری می کند 

دلیل دیگر کوبیده شدن درب این است که عمر مفید آن تمام شده و روغن داخلی آن بهم ریخته و دیگر قابل تنظیم نمی باشد (با شکسته شدن دنده داخلی آرام بند بدلیل فشار در جهت بسته شدن درب دنده شکسته و روغن به بیرون میریزد)

برای برطرف کردن این مشکل ما آرام بند مخصوص قفل برقی 2 سرعته کینگ

king  تحت لیسانس سوئیس و مناسب تر از آن آرام بند سه سرعته nhn با سایز های مختلف و 5  سال گارانتی شرکتی را به شما پیشنهاد میکنیم که مخصوص قفل برقی است.

برای خرید تماس بگیرید


آرام بند مخصوص قفل برقی

آرام بند کینگ آرام بند آرام بند درب آرام بند nhn سه سرعته آرام بند nhn ژاپنی سه سرعته آرام بند 5 سال گارانتی nhn آرام بند مخصوص قفل برقی آرام بند کینگ تحت لیسانس سوئیس آرام بند king تحت لیسانس سوئیس آرام بند قفل برقی دار آرام بند درب قفل برقی دار آرام بند درب جک آرام بند آرام بند آرام بند درب آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی آپارتمان آرام بند دو سرعته آرام بند سه سرعته جک آرام بند آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند آرام بند nhn آرام بند درب آرام بند قیمت آرام بند درب آرام بند آرام بند کینگ آرام بند king جک آرام بند آرام بند درب آرام بند درب قیمت آرام بند درب درب آرام بند درب